Thông tin giao hàng

Thứ tự Al sẽ được gửi đi hàng ngày với thời gian cắt giảm Kerrry Express Việt Nam 1 giờ chiều.

Bạn sẽ nhận được một số theo dõi và liên kết được cập nhật cho đơn hàng của bạn bằng email.

Giá vận chuyển 0-2 chai 15.000đồng

Giá vận chuyển 2-5 chai 25.000đồng

Giá vận chuyển 5-50 chai là 35.000đồng